Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
81 3R 2002 669,999,100,000 226p 61p 0p 2p khausungthancong
82 B2 ThanhHaoUL 1,074,508,000,000 225p 7p 0p 61p BusbyBabes
83 B2 NgyenHieu 69,248,800,000 225p 72p 0p 6p BusbyBabes
84 Mr Thượng 37,066,300,000 223p 0p 0p 0p Assassin League
85 FHD Hí Lai 142,041,400,000 221p 0p 0p 0p FC Full HD
86 Lulinet Boss MU 780,869,200,000 218p 189p 0p 40p Lulinet Gaming
87 MrBean United203 177,787,500,000 215p 0p 0p 0p RedDevilSG
88 NhiCloud 216,254,300,000 215p 64p 0p 62p BLUEKING
89 HND Đîêu Quá 276,766,400,000 213p 0p 0p 0p HàNộiDragon
90 ÇåmØn U23VietNam 398,325,800,000 210p 0p 0p 50p DongNai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10