Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
81 PhuocVinh99 531,632,600,000 66p 0p 0p 19p -
82 PEG Duc Ha 93 453,084,100,000 66p 0p 0p 0p -
83 FRM§KillerKing 711,748,200,000 66p 0p 0p 0p -
84 Thiên Di 15 01 69,775,500,000 64p 0p 0p 0p -
85 T·N·P »Tiger« 155,154,400,000 64p 0p 0p 8p -
86 An Voi Tat Canh 8,724,028,300,000 63p 0p 0p 0p -
87 MC½Gïä«»Hïéü½TH 175,699,500,000 62p 0p 0p 0p -
88 GaryNeville153 404,075,700,000 62p 0p 0p 0p -
89 HoangAJ 67,564,100,000 62p 0p 0p 0p -
90 072095003179 269,041,900,000 62p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10