Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
81 LT·KüBin 758,954,600,000 293p 0p 0p 0p -
82 »SLG« MessiKiem 148,376,900,000 291p 0p 0p 39p -
83 WAO ChanGame 235,280,867,800 290p 58p 0p 0p -
84 fan®CLUB®qb 305,607,700,000 287p 18p 0p 71p -
85 »SLG« B7 759,407,400,000 285p 0p 0p 56p -
86 ILF Lê Hoàng 573,809,000,000 283p 0p 0p 0p -
87 Dogkillers 538,349,200,000 281p 0p 0p 60p -
88 »SLG« Real 920,157,680,000 280p 50p 0p 0p -
89 £Šb Phước Tâm 325,604,600,000 278p 96p 0p 0p -
90 XuTuKiAn235 790,977,000,000 276p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10