Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
81 DcFo3 VN Thanh 226,405,000,000 294p 61p 0p 47p 37kaka
82 MrBean United203 109,443,800,000 92p 0p 0p 0p RedDevilSG
83  T Rex 190,596,300,000 285p 47p 0p 1p Fo3KoreaVN
84 AET»ßßØ¥ 342,234,900,000 0p 0p 0p 0p FO3»AE»Tao
85 CFCFan Võ Thời 223,448,500,000 285p 44p 0p 51p cfcfan
86 RealTWin 0 283p 0p 0p 0p -
87 FFS TH LLØNG 163,692,642,800 0p 0p 0p 0p FO3 FRIENDSHIP
88 Nhåt Tài 3,766,300,000 281p 0p 0p 0p -
89 »SLG« NNTT 79,278,700,000 274p 0p 0p 9p TeamSuperLegend
90 678 9 10 11 125,652,789,800 269p 0p 0p 0p Team 678 Online 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10