Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
81 LTT HuynhNa 59,971,309,800 162p 0p 0p 82p -
82 y1235vy 105,957,700,000 161p 95p 0p 0p -
83 Thjnhpr0 705,017,400,000 161p 0p 0p 0p -
84 pokimanes 166,391,400,000 160p 0p 0p 0p -
85 SJHUG 1,776,813,100,000 154p 0p 0p 34p -
86 NT Lam Kento 40,294,703,500 148p 0p 0p 0p -
87 Huy Ðî  50,603,203,000 148p 0p 0p 17p -
88 ChâuTjnhTrì 112,064,900,000 147p 0p 0p 29p -
89 zzchickenz 40,598,940,000 146p 98p 0p 79p -
90   Pháp  257,406,948,800 146p 69p 0p 83p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10