Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
71 Huy Persie  153,383,700,000 252p 65p 0p 59p Germany
72 ßHßxOcheox 224,649,900,000 249p 0p 0p 56p BuhHoBao
73 IS Bá Tùng 204,000,566,500 247p 0p 0p 0p TeamHeroes
74 Thien Dang 998,131,500,000 246p 0p 0p 0p ManchesterUTDFc
75 »ChickenZero« 124,698,900,000 244p 0p 0p 0p WorldLegends
76 Mer2da 564,845,500,000 232p 97p 0p 0p Dchau37FC
77 FFS Kim HyunAh 153,590,200,000 231p 0p 0p 79p FO3 FRIENDSHIP
78 FCTH QwuanO 2,152,904,800,000 230p 0p 0p 0p FC ThanhHoa
79 VNMC La RoJa 600,533,800,000 229p 0p 0p 0p VNManCity
80 DC37FC Joker 117,619,700,000 228p 0p 0p 0p Dchau37FC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10