Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
71 NgoiSaoDangCap 350,657,600,000 182p 49p 0p 0p -
72 ULTD×LegendofX 200,924,700,000 181p 87p 0p 0p -
73 Thäng ÐQ 379,279,800,000 179p 0p 0p 0p -
74 vua co bac001 136,537,293,000 179p 28p 0p 2p -
75 0123 808 5678 1,276,000 177p 90p 0p 99p -
76 ¤¤¤¤¤ 57,805,235,900 174p 95p 0p 90p -
77 Lukachyim 111,725,400,000 173p 0p 0p 31p -
78 ALS»HoaHậuĐạiDươ 70,599,100,000 171p 66p 0p 0p -
79 MCzzzRedDevilzzz 759,574,300,000 166p 0p 0p 0p -
80 Spearhead LP 87,567,540,000 165p 27p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10