Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
71 FHD »TïËn Öng« 616,647,680,000 75p 99p 0p 0p -
72 »ßäØ ßât ßaï« 77,301,200,000 75p 54p 0p 0p -
73 «Fast»«Furious» 260,015,580,000 73p 0p 0p 0p -
74 3F Anri Okita 660,028,300,000 73p 40p 0p 0p -
75 DavidChiim 124,176,700,000 72p 0p 0p 33p -
76 Brother Ngoc Duy 444,063,400,000 72p 76p 0p 0p -
77 LT Cam Canh 701,994,100,000 71p 99p 0p 0p -
78 o0oLionBlueo0o 107,417,100,000 69p 0p 0p 0p -
79 ¹Cristiano³ 1,447,856,300,000 68p 21p 0p 0p -
80 herocuoicung 48,523,400,000 68p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10