Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
71 MTV Chu Man 1,340,000 306p 0p 0p 0p -
72  Nammmmmmmmmmmm 183,728,430,000 305p 57p 0p 59p -
73 Mr Beo  199,101,900,000 305p 127p 0p 41p -
74 LegendsNever Die 117,644,600,000 303p 34p 0p 0p -
75 ILF MeoXingDep 190,455,700,000 301p 0p 0p 0p -
76 Idol JUNVÛ 767,247,700,000 301p 70p 0p 86p -
77 KOTEC Xoac Ko Em 248,810,690,000 300p 93p 0p 0p -
78 DCFo3 ai nu  204,370,297,700 300p 131p 0p 0p -
79 FCTH Lam Hung2K1 103,891,400,000 299p 97p 0p 0p -
80 B2iamnotgay7 162,960,200,000 295p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10