Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
61 buicongphuc 237,664,900,000 222p 79p 0p 68p -
62 ¬¶Phüö稨Ñhóç¬ 367,726,100,000 214p 251p 0p 99p -
63 SingGumExtra 78,518,300,000 214p 0p 0p 87p -
64 nanhtrang123 78,323,010,800 214p 0p 0p 37p -
65 Một Thời Đã Xa14 481,477,800,000 213p 89p 0p 99p -
66 ÷ĐáVuiThôiMà÷ 776,543,700,000 213p 0p 0p 15p -
67 HOUKAHNLER 402,189,700,000 198p 74p 0p 99p -
68 QNg«HoàngTử»LVH 179,488,200,000 195p 0p 0p 52p -
69 »Ly Landy« 193,260,400,000 195p 0p 0p 64p -
70 BMW S1000 RR 51,712,800,000 191p 50p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10