Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
61 «MTV»«Cà Mau» 33,827,500,000 326p 0p 0p 0p Manciytravinh
62 ProG Shop  305,048,200,000 47p 0p 0p 64p ProGamer
63 »»»The Flash««« 201,564,400,000 325p 0p 0p 76p LordDragon
64 FFS   NDH 78,732,000,000 324p 0p 0p 0p FO3 FRIENDSHIP
65 B2HB 101,507,069,000 77p 0p 0p 0p BusbyBabes
66 »SLG« Versaçe® 169,450,900,000 0p 0p 0p 56p TeamSuperLegend
67 Germany °HHTL° 644,479,800,000 315p 0p 0p 11p Germany
68 FHD A CHICK NO10 84,294,000,000 315p 0p 0p 0p FC Full HD
69 B2 Vitamin H 109,014,300,000 74p 0p 0p 0p BusbyBabes
70 uweuweuweOsad 362,214,700,000 311p 0p 0p 98p FCDongTamLA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10