Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
61 oSongDeDaBong2o 105,498,207,900 85p 0p 0p 77p -
62 Hoàng Leo 65,497,400,000 85p 0p 0p 0p -
63 netsony1102 237,580,300,000 85p 99p 0p 41p -
64 i love «ido»  219,210,470,000 80p 60p 0p 0p -
65 Tuan Ngoc 102,819,600,000 79p 76p 0p 0p -
66 Z4DPhongwanbi 923,643,900,000 79p 91p 0p 0p -
67 ssHoangLionelss 207,844,300,000 78p 99p 0p 0p -
68 T·N·P »Pháo thủ« 170,037,400,000 77p 0p 0p 71p -
69 RUS ¹Germany¹ 243,282,300,000 76p 95p 0p 0p -
70 hungxomthung 193,335,100,000 76p 53p 0p 6p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10