Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
51 DrMU Dream II 497,882,840,000 61p 0p 0p 0p DreamteamMU
52 VP TrungKenbi TD 204,199,500,000 19p 0p 0p 0p CLBFo3VinhPhuc
53 SGGxMerida 445,963,000,000 407p 0p 0p 0p Dchau37FC
54 Play Max 368,714,218,000 360p 50p 0p 0p WBestTeam
55 »SLG«WhyAlwaysMe 260,840,100,000 0p 74p 0p 47p TeamSuperLegend
56 »ßlueš« 99,121,800,000 355p 0p 0p 42p ¹²³» £ove ßóng Ðá «
57 CG5 Bingsu 255,579,700,000 351p 0p 0p 0p CHEMGIO5
58 LegendsNever Die 140,634,600,000 86p 0p 0p 0p TraVinhFC¹
59 BFC QuangH3ooo 405,638,400,000 47p 0p 0p 0p Big Family Chelsea
60 GấuĐạiGia 116,638,000,000 5p 0p 0p 0p FCCaMau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10