Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
51 RGcr7 129,566,300,000 243p 63p 0p 99p -
52 »ÇŠ« The King 1,203,325,600,000 242p 46p 0p 19p -
53 Älëx Fërgüsön ®© 1,472,955,900,000 238p 0p 0p 46p -
54 ¤»CR7«¤ 243,748,400,000 234p 73p 0p 0p -
55 Bơ LaGi 1,599,165,700,000 232p 0p 0p 0p -
56 Ðie Mannschaft 319,057,900,000 232p 0p 0p 0p -
57 GabrjelBatjstuta 95,367,600,000 229p 16p 0p 16p -
58 aonemay000 221,361,000,000 227p 0p 0p 0p -
59 Ņhìn  Ḉon  Čặc 495,118,300,000 225p 0p 0p 0p -
60 bestdreamteam 315,905,300,000 223p 0p 0p 61p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10