Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
51 ¦X¦­­LEGEND­­¦X¦ 168,529,827,500 98p 44p 0p 0p -
52 MTV Chu Man 240,658,300,000 97p 0p 0p 0p -
53 By By Fo3 398,646,300,000 97p 0p 0p 0p -
54 SLG PingPong 66,689,121,600 96p 5p 0p 0p -
55 DaoLinh14 557,839,300,000 94p 0p 0p 61p -
56 Pigeon Baby 442,569,100,000 92p 0p 0p 0p -
57 WarriorPlayer 96,450,400,000 92p 0p 0p 0p -
58 Tâm«Mai»Cô¯111 241,992,970,400 90p 0p 0p 55p -
59 PEG Cu Nhí 509,977,500,000 89p 0p 0p 0p -
60 T V 97,593,900,000 88p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10