Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
51 SCDC«ATULA 278,719,000,000 377p 0p 0p 0p -
52 tyty 2110 22,685,765,300,000 373p 0p 0p 0p -
53 DCPHHAI 482,938,300,000 370p 0p 0p 0p -
54 B2 MaxSkill 153,118,700,000 369p 0p 0p 0p -
55 SCDCVisle 3,797,722,570,000 359p 0p 0p 0p -
56 FHD MinChi 105,526,600,000 345p 710p 0p 0p -
57 Tiểu ĐôngPhương 172,031,800,000 344p 0p 0p 0p -
58 finnbalor56 85,978,000,000 342p 0p 0p 0p -
59 BHy Thanh Tùng 452,440,000,000 337p 34p 0p 56p -
60 AL Hooanng 241,980,330,000 336p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10