Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
41 Quoc Huy KG 523,427,615,000 418p 0p 0p 0p -
42 »SLG« Văn Thể 250,272,300,000 414p 88p 0p 0p -
43 Oh My Top 201,901,900,000 408p 64p 0p 0p -
44 ManucianSirz 314,329,900,000 407p 22p 0p 0p -
45 FCTH QwuanO 983,979,500,000 406p 0p 0p 0p -
46 Chè Xanh   38,247,619,100 405p 99p 0p 19p -
47 »SLG« Thësïs 161,461,700,000 400p 0p 0p 55p -
48 B2 Ares 119,457,400,000 392p 99p 0p 2p -
49 LaddyKiller 1102 921,092,100,000 384p 0p 0p 30p -
50 3F TopMoXungXinh 899,959,900,000 383p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10