Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
41 ­Hung­­Cua­ 244,273,300,000 109p 39p 0p 0p -
42 T H M 108,176,900,000 107p 0p 0p 0p -
43 FHD Tú Captain 384,686,600,000 106p 0p 0p 0p -
44  Unstopable 111,401,300,000 105p 0p 0p 0p -
45 ahihi1189 4,090,851,100,000 102p 0p 0p 59p -
46 oSongDeDaBongo 235,235,300,000 101p 0p 0p 99p -
47 Vào Chưa Anh 71,722,700,000 101p 0p 0p 0p -
48 minhtriet0908033 34,197,439,800 100p 0p 0p 0p -
49 SLNA Thach Tran 80,622,900,000 99p 0p 0p 43p -
50 bigbangtnvn 114,896,500,000 99p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10