Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
41 FCTH º ßéo Ka º 38,877,200,000 408p 0p 0p 61p FC ThanhHoa
42 1st MU 7,437,500,000 405p 0p 0p 0p Vozforum
43 BeBeRexha6789 381,790,400,000 0p 0p 0p 0p -
44 titannichung 92,355,800,000 397p 0p 0p 0p TeamThaiNguyen
45 NhiCloud 128,766,600,000 391p 49p 0p 21p BLUEKING
46 FC Phãn Thày 212,242,970,000 0p 0p 0p 0p KienGiangStyle
47 Xin1tranthua® 221,663,924,900 82p 0p 0p 0p -
48 rOOnEy 10   18,157,135,700 379p 0p 0p 61p ¶NSLFC¶
49  06 03 2014 236,238,000,000 61p 0p 0p 0p ZzKonTumzZ
50 BM HàPhương 446,757,300,000 373p 0p 0p 0p llBelieveMell
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10