Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
41 ManucianSir  282,076,400,000 349p 0p 0p 3p AnGiangMUstarrrrrrr
42 ProG Djokovic 45,240,000 346p 0p 0p 37p Team 678 Online 
43 VuaBongdaTroLai7 946,507,060,000 340p 70p 0p 47p RealMadridFC
44 »SLG« TM© 360,746,800,000 339p 0p 0p 0p TeamSuperLegend
45 ’         ’ 357,995,400,000 335p 0p 0p 10p GermanyFC
46 B2 kol neo 103,217,800,000 335p 0p 0p 5p BusbyBabes
47 Qµáï Vật Ú TêTê 366,259,400,000 330p 12p 0p 20p BoHaFc9x
48 ProG Baron 665,939,520,000 330p 0p 0p 0p Team 678 Online 
49 Hưng Ca 399,556,600,000 321p 20p 0p 0p NamHóiCLUB HN
50 3F TopMoXugXih 1,558,503,800,000 321p 0p 0p 0p FriendForever Fo3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10