Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
31 FRM§KillerKing 596,554,700,000 256p 0p 0p 0p -
32 3F GetRight 166,415,900,000 249p 0p 0p 0p -
33 DuongVat 139,602,600,000 245p 87p 0p 0p -
34 FHD Tú Captain 342,874,600,000 241p 0p 0p 0p -
35 MTV Chu Man 194,437,900,000 241p 0p 0p 0p -
36 f u c k you No1 2,274,653,200 240p 0p 0p 0p -
37 Cristiano ¥oung 257,719,100,000 235p 0p 0p 0p -
38 3F Duy Ngoc UL 6,222,321,900 234p 0p 0p 0p -
39 BuongTatCa198 369,822,400,000 231p 0p 0p 0p -
40 3F »Boss« 1,252,470,600,000 227p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10