Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
31   Hoà Minzy  1,010,147,400,000 318p 88p 0p 0p -
32 hoangtuzep 249,228,400,000 311p 0p 0p 0p -
33 Mì Tôm Gấu Đỏ 177,543,200,000 310p 0p 0p 0p -
34 3F Anri Okita 748,758,900,000 308p 79p 0p 8p -
35 Tâm«Mai»Cô¯111 214,290,051,600 300p 0p 0p 99p -
36 ThuDamGapThamDu 75,527,653,900 295p 57p 0p 0p -
37 ATM ¼ 158,792,600,000 291p 514p 0p 26p -
38 SoldierVIETNAM1 276,878,700,000 290p 0p 0p 87p -
39 »VïP« Cantona 57,704,443,000 290p 32p 0p 58p -
40 Öptïmüs Prïmër ® 504,058,100,000 287p 0p 0p 90p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10