Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
31 Quoc Huy KG 490,462,916,300 379p 0p 0p 0p KienGiangStyle
32 SLNA CuBeo 115,936,900,000 377p 0p 0p 0p SongLamNgheAn
33 TAP Bruce Lee® 622,747,100,000 376p 0p 0p 42p TeamArsenalPro
34 FRM§KillerKing 561,395,300,000 374p 0p 0p 0p RealMadridFC
35 3F ChiYu 148,131,300,000 371p 426p 0p 0p FriendForever Fo3
36 Idol Linh An 842,945,000,000 369p 14p 0p 0p 108 LSB Legend
37 AKyHOO 165,337,400,000 368p 0p 0p 0p KingStar
38 F2 ThanhEm 200,288,000,000 354p 5p 0p 4p F2 FanTarSirTwo
39 HND TaxiLøngBiên 548,301,900,000 352p 0p 0p 0p HàNộiDragon
40 Æ MUFC Milito 343,966,300,000 351p 0p 0p 85p Æ MUFC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10