Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
21 WAO Idol Lucy 330,901,900,000 578p 51p 0p 79p -
22 FHD Im Chipu 161,238,700,000 572p 21p 0p 0p -
23 »SLG« Fire 10,850,307,400 568p 34p 0p 0p -
24 FCTH Lcng Ka No1 297,490,000,000 502p 0p 0p 14p -
25 ALS» Pavel 208,018,600,000 500p 47p 0p 50p -
26 7 Eric 102,148,320,000 490p 8p 0p 0p -
27 Idol Peeng Peeng 791,409,200,000 487p 52p 0p 74p -
28  06 03 2014 213,318,900,000 479p 36p 0p 0p -
29 »TH« Rất Là Gà 255,132,200,000 471p 12p 0p 0p -
30 »SLG« CB 165,745,900,000 459p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10