Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
21 Avin Lu 108,741,900,000 379p 88p 0p 4p -
22 »CmC« Pressing 117,616,800,000 378p 0p 0p 0p -
23 ºƒcº 1,215,083,267,800 355p 0p 0p 0p -
24 321zxcsdfv 119,141,600,000 354p 0p 0p 0p -
25 30 12 98 97,212,400,000 352p 69p 0p 2p -
26 WinningElëven 124,861,400,000 347p 61p 0p 0p -
27 fifaFC176 105,715,600,000 341p 0p 0p 2p -
28 anhyeuyen8 256,731,300,000 340p 97p 0p 0p -
29 LegendsStar 154,340,600,000 336p 0p 0p 0p -
30 SLNA Thach Tran 71,511,700,000 326p 60p 0p 20p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10