Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
21 No1«VipPro»¬µ 201,804,600,000 180p 25p 0p 5p -
22 »Vïp« ManChester 71,841,300,000 173p 99p 0p 0p -
23 G¤¤dbyeFØ3 137,505,100,000 172p 0p 0p 0p -
24 MinhQuân³³ 987,733,200,000 164p 0p 0p 2p -
25 30 12 98 111,843,600,000 161p 69p 0p 2p -
26 anhyeuyen8 360,489,300,000 159p 0p 0p 0p -
27 Wa De Lio 403,229,000,000 156p 0p 0p 0p -
28 CFC HuyÐào 170,014,489,800 154p 0p 0p 31p -
29 Kiên   ßårçeloña 118,340,500,000 143p 0p 0p 0p -
30 Triệu Diệp Chi 390,218,900,000 141p 0p 0p 59p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10