Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
21 NorthCS 478,972,200,000 419p 0p 0p 0p WeLoveManU
22 OMG QV 670,226,500,000 416p 48p 0p 0p Dchau37FC
23 Matrix Út Heo 289,399,700,000 411p 0p 0p 0p Team3H
24 WanBoo 242,947,200,000 406p 42p 0p 16p ThanhDaFC
25 «All My Life» 499,433,900,000 404p 12p 0p 59p Dchau37FC
26 VuaBoCap 2,708,882,700,000 404p 0p 0p 61p VuaBoCap
27 DC Cô Ngôc´ 468,804,100,000 402p 95p 0p 0p DongChayFO3VN
28 MTV Buon FiFa 110,043,300,000 401p 0p 0p 0p Manciytravinh
29 SSF NhaVy 662,861,300,000 394p 0p 0p 62p SamSung Full
30 »SLG« Quang Bå0 439,509,800,000 387p 0p 0p 0p TeamSuperLegend
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10