Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
21 B2 ThuDauMotCity 101,295,800,000 0p 0p 0p 0p BusbyBabes
22 JAV MrRua 851,405,000,000 467p 0p 0p 57p FC»JAV
23 Nam Bình Minh 952,232,600,000 465p 0p 0p 0p ProGamer
24 HLV            1 128,206,100,000 87p 62p 0p 0p 37kaka
25 FO3BD Phat FedEx 91,761,200,000 45p 0p 0p 0p Fifa3BinhDuong
26  Ronaldo de Limä 348,904,000,000 0p 0p 0p 37p YenBaiFifaClub
27 AKyNHO 10,528,700,000 448p 0p 0p 0p BRAZIL2002
28 FCTH MetTamÐaiCa 448,828,600,000 448p 0p 0p 0p FC ThanhHoa
29 Crypto 548,520,000,000 75p 0p 0p 0p VIPQuangNgai
30 TPT Grace Sunny 484,847,700,000 57p 0p 0p 0p PhucTanFC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10