Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
11 Big BaBol 4,444,815,700 252p 0p 0p 99p -
12 fan®CLUB®qb 371,956,100,000 250p 0p 0p 0p -
13 ManucianSirz 295,296,600,000 237p 33p 0p 2p -
14 SoldierVIETNAM1 216,534,500,000 215p 0p 0p 0p -
15 FHD »LocDas6789« 258,791,600,000 208p 145p 0p 58p -
16  SHMILY  101,008,100,000 205p 2p 0p 0p -
17 MïŠöä KïmÄñh 144,845,000,000 196p 99p 0p 40p -
18 Ronaldinho© 220,699,800,000 194p 76p 0p 0p -
19 Vũ Thành Luân 1,252,366,303,400 186p 90p 0p 0p -
20 ßé Tâþ Ðá 308,570,000,000 181p 0p 0p 23p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10