Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
11 LT Cam Canh 915,917,500,000 491p 90p 0p 0p -
12 duyboy1990 913,474,700,000 475p 99p 0p 0p -
13 Thiện Huỳnh Jr 160,874,000,000 465p 0p 0p 35p -
14 »SLG« ThieuCuong 1,042,575,800,000 450p 0p 0p 0p -
15 Good Bye FO3    186,092,200,000 423p 2p 0p 63p -
16 ý k¡én Lêñ Phüög 193,905,500,000 419p 0p 0p 48p -
17 King Boy Hưng Ca 135,195,149,400 405p 97p 0p 0p -
18 ThanhTiBet9x 676,135,900,000 396p 76p 0p 0p -
19     Uratarou     367,288,600,000 391p 0p 0p 0p -
20 O123 808 5678 125,600 380p 64p 0p 58p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10