Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
11 SLNA Luân 172,933,700,000 501p 99p 0p 69p SongLamNgheAn
12 FFS 3Q 681,100,000,000 491p 0p 0p 0p FO3 FRIENDSHIP
13 hiệppppp 169,411,200,000 473p 26p 0p 0p Dchau37FC
14 »SLG« ThieuCuong 775,960,500,000 471p 0p 0p 0p TeamSuperLegend
15 Ç®ýþtØ 593,713,100,000 465p 0p 0p 22p TienGiangFc01
16 GấuĐạiGia 134,335,000,000 444p 35p 0p 0p QuangNinhFriend
17 Pärk Hång Sëo 4,832,147,200,000 438p 8p 0p 22p ManchesterUTDFc
18 FHD Hường Hana 553,402,000,000 436p 0p 0p 0p FC Full HD
19 »SLG«NAMCT 740,225,800,000 423p 35p 0p 16p TeamSuperLegend
20 ProG BéDuyên 318,387,400,000 420p 0p 0p 0p ProGamer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10