Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
11 TAP Bruce Lee 242,046,500,000 8p 0p 0p 0p TeamArsenalPro
12 KStar Minh Trung 41,523,600,000 526p 98p 0p 57p KingStar
13 DC37FC °Vulizz° 85,496,600,000 79p 0p 0p 0p Dchau37FC
14 KŠtar Good Bye  432,356,000,000 15p 0p 0p 0p KingStar
15 3H VietCuong 230,811,300,000 0p 90p 0p 0p Team3H
16 Germany Master 139,114,700,000 513p 0p 0p 0p Germany
17 Hoa3796 613,394,400,000 506p 89p 0p 0p -
18 ƒ©hv «2uân ßlu£» 213,923,100,000 0p 0p 0p 0p FcHaiVan
19 678 Duy Kroos 171,768,100,000 25p 0p 0p 0p Team 678 Online 
20 OMG La Ginga 170,186,500,000 502p 0p 0p 0p FcJAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10