Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
91  L V T 512,694,260,000 272p 0p 0p 135p -
92 BHy »Eric K7« 347,118,000,000 269p 53p 0p 0p -
93 ProG HaGa 123,589,100,000 265p 70p 0p 77p -
94 MilanoReturn 138,373,100,000 263p 0p 0p 34p -
95 3F GetRight 138,164,100,000 263p 80p 0p 0p -
96 ProG DuyKiller 420,151,200,000 262p 0p 0p 0p -
97 EL »®« 55,553,300,000 261p 0p 0p 0p -
98 »KingCrazy«Truc 78,605,231,600 260p 0p 0p 57p -
99 FHDTifosi 483,507,600,000 258p 129p 0p 0p -
100 maxggggaaaaaaa 117,349,220,000 258p 76p 0p 69p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10