Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
91 £ïöñ King  138,208,100,000 209p 22p 0p 0p King Lion FC
92 3F Shyn 137,393,900,000 208p 17p 0p 99p FriendForever Fo3
93 Sơn Tùng MƬP 797,915,600,000 207p 99p 0p 99p oOoZeDepZaioOo
94 DEAMN6789 488,829,500,000 207p 0p 0p 0p -
95 Japan AdultMovie 3,519,223,800,000 205p 0p 0p 0p CristianoRonaldo
96 KhaGà 128,176,100,000 202p 56p 0p 0p 37kaka
97 HND Ngoc Quang 369,302,000,000 202p 0p 0p 88p HàNộiDragon
98 FCTH«Hoang­Anh« 2,559,669,200,000 202p 0p 0p 127p FC ThanhHoa
99 Nam Bình Minh 990,403,200,000 201p 0p 0p 0p ProGamer
100 «© Haru Haru ©» 120,586,300,000 200p 0p 0p 99p HUE FC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10