Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
91 NghiGameDcRoi 38,346,600,000 269p 0p 0p 0p VØZE®S
92 DC37FC  Phung 152,001,600,000 266p 0p 0p 99p Dchau37FC
93 TUSHADOWS 67,009,400,000 98p 0p 0p 0p KingDomFb
94 Kstar ThienNi 351,823,700,000 253p 0p 0p 0p KingStar
95 ONEvsWORLD 63,572,900,000 252p 0p 0p 0p doanketteam36
96 ProItaly 103,863,760,000 247p 0p 0p 84p DreamteamMU
97 VTChiChe 610,991,600,000 245p 0p 0p 0p CHEMGIO5
98  Pretty Woman 413,851,200,000 80p 65p 0p 0p FireFF3Club
99 »FRM« Cong Quan 311,564,800,000 243p 47p 0p 2p RealMadridFC
100 NBU NgocSon 85,337,100,000 241p 0p 0p 0p NinhBinhUnited
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10