Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
91 THANHPENVN 98,027,700,000 61p 0p 0p 0p -
92 «HîêuHït» 284,831,380,000 61p 0p 0p 0p -
93 DucKK  247,059,200,000 61p 0p 0p 0p -
94 HalfApple­­»Linh 847,278,200,000 61p 142p 0p 0p -
95 Cà Mau Quê Töi 87,695,992,500 61p 0p 0p 0p -
96 VegetavsJiren 64,916,500,000 60p 0p 0p 0p -
97 »SLG« Nhat Pham 18,496,400,000 60p 0p 0p 0p -
98 RoyalGuitar1212 205,832,900,000 60p 0p 0p 0p -
99 ý k¡én Lêñ Phüög 187,574,700,000 60p 0p 0p 57p -
100 vozer92 195,990,800,000 60p 99p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10