Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
91 EmmaChit 179,539,351,000 146p 0p 0p 50p -
92 AndrewD1 151,870,800,000 146p 0p 0p 76p -
93 FnP Chu Vua Hanh 114,579,700,000 145p 0p 0p 0p -
94 VNCzzChiPheozzNB 77,326,600,000 141p 83p 0p 93p -
95 MCQUAHEN 67,717,600,000 141p 13p 0p 27p -
96 Anh Da Đen Mane 234,259,700,000 139p 0p 0p 14p -
97 Çá Mè¹²² 86,917,900,000 138p 0p 0p 0p -
98 ElRino1102 57,320,400,000 138p 0p 0p 92p -
99 ThuaThiNghiNhe 114,445,700,000 137p 97p 0p 32p -
100 ßLACKPINK  463,108,800,000 134p 4p 0p 99p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10