Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 VuaBoCap 4,019,772,000,000 827p 0p 0p 7p -
2 TK Trung Legends 281,460,900,000 563p 0p 0p 43p -
3 »SLG« ThieuCuong 867,084,500,000 450p 0p 0p 0p -
4 King LinhAn 902,879,200,000 401p 99p 0p 0p -
5 FHD TT nhu cc 410,502,800,000 400p 0p 0p 0p -
6 £oc £iam 138,000,786,000 367p 0p 0p 0p -
7 321zxcsdfv 119,141,600,000 354p 0p 0p 0p -
8 »ĐườngĐờiĐưaĐẩy« 376,297,400,000 298p 99p 0p 0p -
9 HM Red Devilss 365,786,600,000 282p 0p 0p 0p -
10 FHD Khoai Tây 427,103,200,000 277p 0p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10