Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 Union »·«TGBT»·« 84,847,300,000 998p 0p 0p 1p Union FC
2  Trần Trung Hiếu 35,924,700,000 983p 0p 0p 0p ProGamer
3 FiveS Jin Ju 20,521,000,000 813p 34p 0p 55p KingStar
4 £ïöñ»Subin2001 21,449,900,000 806p 64p 0p 0p King Lion FC
5 GL »·«N·N·T»·«  42,248,500,000 789p 0p 0p 2p GiaLai Group
6 Nhu Ngoc 36,020,000,000 757p 21p 24p 0p Germany
7 LS NgTùngLinh 43,304,700,000 754p 9p 30p 21p FiFaClub­LangSon­
8 Germany»ÇôngŠơn« 17,245,200,000 739p 55p 0p 54p Germany
9 iG nqh 72,259,300,000 738p 45p 94p 0p illusion Gaming
10 Kỷ Niệm Bỏ Quên  32,836,500,000 734p 0p 0p 99p VuaBoCap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10