Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 RoadTrungHieu 4,317,500,000 1100p 0p 0p 0p -
2 FiveS Never Lose 10,690,600,000 1011p 77p 0p 0p DangCapGroup
3 DontPlayWithFire 247,562,800,000 955p 0p 0p 0p ProGamer
4 4EvePoker 11,133,300,000 925p 0p 0p 8p 4Eve
5 KŠtar AG gnơưDêL 11,746,700,000 832p 0p 0p 0p KingStar
6 KŠtarShopKúnXinh 14,054,600,000 824p 0p 18p 55p KingStar
7 KŠtar Sát Nhân  10,922,800,000 803p 0p 0p 0p KingStar
8 KstarTopMoXugXih 21,105,700,000 800p 99p 73p 0p KingStar
9 Union »«TVChí»« 10,710,600,000 764p 65p 0p 0p Union FC
10 £ïöñ»Subin2001 12,304,400,000 753p 43p 62p 0p King Lion FC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10