Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 »SLG« Mossi 1,337,084,100,000 929p 0p 0p 0p TeamSuperLegend
2 DC37FC Công 2,773,752,500,000 734p 103p 0p 9p Dchau37FC
3 FHD Thooong 1,678,002,900,000 719p 0p 0p 0p FC Full HD
4 ProG Centrall  204,916,700,000 658p 0p 0p 0p ProGamer
5 ProG Thien 1,069,223,000,000 628p 0p 0p 0p ProGamer
6 FHD KNPU 607,801,800,000 596p 96p 0p 30p FC Full HD
7  Quái¯Vật¯Online 2,049,087,600,000 551p 0p 0p 71p Team 678 Online 
8 »SLG« Rom 677,029,400,000 516p 0p 0p 9p TeamSuperLegend
9 SSF Ninø 764,750,600,000 511p 136p 0p 0p SamSung Full
10 Sinh Viên Luật 101,978,600,000 504p 0p 0p 0p AeBaiDinhNB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10