Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 ProG Centrall  203,512,700,000 61p 0p 0p 0p ProGamer
2 ProGzCentral 1,066,749,500,000 892p 0p 0p 0p ProGamer
3 »SLG« TM© 234,513,700,000 774p 97p 0p 44p TeamSuperLegend
4 Superteam ©B 102,481,500,000 86p 0p 0p 0p Europe Legends
5 ManucianSir  109,683,018,600 42p 0p 0p 79p AnGiangMUstarrrrrrr
6 gunner14109x 175,682,450,000 0p 0p 0p 0p ArsenalFanteam
7 B2 Huong Hana 126,516,700,000 589p 0p 0p 0p BusbyBabes
8 NT Gia Huy 128,327,700,000 67p 0p 0p 0p Redbolt
9 ProG TeeJay 254,330,000,000 0p 0p 0p 0p ProGamer
10 Idol Hí Lai 115,413,000,000 558p 0p 0p 0p KTKVANPHUOC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10