Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 KŠtar Djokovic  100,114,000,000 946p 0p 99p 0p KingStar
2 FFS Quang 16,400,100,000 928p 0p 0p 83p FO3 FRIENDSHIP
3 ProG Central SPL 1,702,100,000 920p 0p 0p 0p -
4  Revival  15,712,800,000 890p 0p 0p 0p KingStar
5 NinhDeZet 9,615,000,000 804p 0p 63p 92p HàNộiDragon
6 KŠtar AKyHOO 22,625,800,000 753p 0p 0p 0p KingStar
7 Mộc Uyển Thanh  15,042,700,000 748p 0p 0p 0p FO3 FRIENDSHIP
8 Kai Gic 1,555,876,000,000 701p 0p 0p 0p ĐẳngCấpGiaKiệm
9 Germany fuller 19,237,200,000 675p 0p 0p 2p Germany
10 FFS CuNhí 11,799,200,000 666p 62p 99p 0p FO3 FRIENDSHIP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10