Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 FHD Huong Hana 449,554,800,000 935p 10p 0p 0p -
2 FHD Fragrant   75,987,040,000 933p 712p 0p 18p -
3 B2 Minh AceEri 819,931,700,000 930p 56p 0p 38p -
4 FHD Linh An 818,096,100,000 927p 210p 0p 80p -
5 3F »Captain« 1,003,357,000,000 927p 68p 0p 0p -
6  Subin2001 41,618,600,000 884p 4p 0p 0p -
7 VuaBoCap 3,280,294,100,000 864p 0p 0p 59p -
8 SSF Kỳ Duyên 457,069,700,000 856p 58p 0p 0p -
9 FHD Hí Laiii 153,439,000,000 843p 99p 0p 0p -
10 Patrick Klu¡vert 97,926,500,000 785p 1p 0p 66p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10