Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 ProGCentralv2 1,472,600,000 1017p 0p 0p 0p ProGamer
2 Quái¯Vật¯Online 1,518,580,100,000 923p 0p 0p 0p Team 678 Online 
3 BM HàPhương 448,140,700,000 813p 9p 58p 40p llBelieveMell
4 SaiGon StayReal 92,597,200,000 669p 0p 0p 36p Redbolt
5 »SLG« Anh Da Đen 143,320,500,000 649p 0p 0p 39p TeamSuperLegend
6 EHC JayNg 13,385,500,000 638p 0p 0p 0p EdenHazardCFC
7 Mi´t 272,031,200,000 614p 0p 0p 0p «Chicken Hero»
8 Rinnz 23,421,540,000 596p 0p 0p 0p KingStar
9 HLU AnhThiện4023 64,657,900,000 573p 0p 0p 0p AeBaiDinhNB
10 »SLG« TM© 354,821,600,000 542p 0p 0p 0p TeamSuperLegend
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10