Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 BoBiBinL 27,751,400,000 6855p 0p 0p 0p -
2 VuaBoCap 4,043,685,800,000 827p 0p 0p 7p -
3  Alan Shearer 72,705,200,000 738p 57p 0p 91p -
4 FCTH Lam Hung2k3 168,571,405,500 692p 0p 0p 0p -
5 Roy Kean  145,120,900,000 664p 66p 0p 44p -
6 DavidChiim 174,404,600,000 565p 44p 0p 47p -
7 MinhQuân³³ 1,001,850,800,000 530p 0p 0p 2p -
8 fan®CLUB®qb 409,508,900,000 523p 0p 0p 75p -
9 B2 uk co anh day 401,681,522,600 522p 61p 0p 0p -
10 Triệu Diệp Chi 506,529,300,000 492p 0p 0p 96p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10