Xếp hạng Tên đội Điểm Thành viên Tổng số thành viên Thông báo  
HT TG CN BC ND X
1 TeamSuperLegend 11990 56 83 39 13 1 8 200/200 TeamSuperLegend: Nghiem Cam su dung 5 Oc khi da XH 11. Doi ten HLV theo quy dinh cua team. »SLG«+ ten HLV. ALT0187 ALT 0171 ALT 255 FB: 0928749739( Vo Dai Ky Cuong) Fb nhom: FB.com/groups/137782839892199
TeamSuperLegend: Nghiem Cam su dung 5 Oc khi da XH 11. Doi ten HLV theo quy dinh cua team. »SLG«+ ten HLV. ALT0187 ALT 0171 ALT 255 FB: 0928749739( Vo Dai Ky Cuong) Fb nhom: FB.com/groups/137782839892199
2 BusbyBabes 11922 54 84 39 15 0 6 198/200 FANPAGE : facebook.com/busbybabesfo3 GROUP : facebook.com/204606896669211 Doi ten co B2 o truoc. rank xep hang 1-1 A vang tro len. onl nhiet tinh. Du dieu kien thi xin vao co quan ly duyet.
FANPAGE : facebook.com/busbybabesfo3 GROUP : facebook.com/204606896669211 Doi ten co B2 o truoc. rank xep hang 1-1 A vang tro len. onl nhiet tinh. Du dieu kien thi xin vao co quan ly duyet.
3 KingStar 9754 57 59 12 8 0 22 158/200 Điều kiện: Huyền Thoại A > 300 diem. Chỉ duyệt đơn qua Group của Team: King Star FiFa Online 3: Suc Manh Doan Ket Lien he fb:Nguyen Hong Quan(KŠtar Boss) Sdt:0981893118
Điều kiện: Huyền Thoại A > 300 diem. Chỉ duyệt đơn qua Group của Team: King Star FiFa Online 3: Suc Manh Doan Ket Lien he fb:Nguyen Hong Quan(KŠtar Boss) Sdt:0981893118
4 FC LTT Legend 9595 38 73 35 15 0 21 182/200 Clan chiến đấu của LTT - Warrior of the world united. Chỉ duyệt đơn trên Group: www.facebook.com/groups/516948881983583/ Yêu cầu rank B vàng trở lên.
Clan chiến đấu của LTT - Warrior of the world united. Chỉ duyệt đơn trên Group: www.facebook.com/groups/516948881983583/ Yêu cầu rank B vàng trở lên.
5 FC ThanhHoa 9575 31 74 59 10 0 19 193/200 Chỉ nhận đăng ký vào team qua mẫu trên fb www.facebook.com/groups/FCTHFo3 Y/c nhiệt tình tâm huyết, hoạt động năng nổ. + Trình A vàng > 100đ XH 1vs1 - Ae ngoại tỉnh. + Con em Thanh Hóa - trình C bạc XH 1vs1.
Chỉ nhận đăng ký vào team qua mẫu trên fb www.facebook.com/groups/FCTHFo3 Y/c nhiệt tình tâm huyết, hoạt động năng nổ. + Trình A vàng > 100đ XH 1vs1 - Ae ngoại tỉnh. + Con em Thanh Hóa - trình C bạc XH 1vs1.
6 ILoveFO3Official 9355 30 80 39 24 12 2 186/200 I Love FO3 Official Team | Team Chinh Thuc Danh Cho Cong Dong Yeu Bong Da & Fifa 3 AE nao vao team thi' them ILF truoc ten nhe' - Group: Fb.com/groups/ILoveFo3Official - Facebook: Fb.com/ToiYeuFO3 - Youtube: Youtube.com/ILoveFO3
I Love FO3 Official Team | Team Chinh Thuc Danh Cho Cong Dong Yeu Bong Da & Fifa 3 AE nao vao team thi' them ILF truoc ten nhe' - Group: Fb.com/groups/ILoveFo3Official - Facebook: Fb.com/ToiYeuFO3 - Youtube: Youtube.com/ILoveFO3
7 FCCaMau 9298 34 76 44 9 0 2 167/200 Yêu cầu : Xhang 1vs1 tu B bac tro len !!! - Doi ten theo mau : " DHD xxx '' !!! - Dong Gop it Nhat 1tr / tuan !!! - HLV Nao 5 Ngay K Online Hoac it Hoat Dong Se Bi Kick Ma K Bao Truoc !!! facebook.com/groups/FCCaMau.FO3VN
Yêu cầu : Xhang 1vs1 tu B bac tro len !!! - Doi ten theo mau : " DHD xxx '' !!! - Dong Gop it Nhat 1tr / tuan !!! - HLV Nao 5 Ngay K Online Hoac it Hoat Dong Se Bi Kick Ma K Bao Truoc !!! facebook.com/groups/FCCaMau.FO3VN
8 DreamteamMU 9267 50 60 19 7 1 16 153/200 Welcome to DreamteamMU(Team MU lon manh nhat server)! Dieu Kien: Cham chi online thi dau Tich cuc dau team, XEP HANG 1 1 SAO VANG` TRO LEN.Nhan Dang Ki Qua FB:www.facebook.com/groups/dreamteammufo3
Welcome to DreamteamMU(Team MU lon manh nhat server)! Dieu Kien: Cham chi online thi dau Tich cuc dau team, XEP HANG 1 1 SAO VANG` TRO LEN.Nhan Dang Ki Qua FB:www.facebook.com/groups/dreamteammufo3
9 QuangNinhFriend 8953 13 82 80 19 2 3 195/200 ---------------- QuangNinhFriend ----------------- - Yeu cau Xep Hang 1-1 hang C bac tro len! - AE nop don va 1 luc sau se co nguoi duyet. - Da XH team ai cham chi se bo nhiem Quan Ly' - Nghiem cam cac hanh vi lua dao, rao ban trong team!
---------------- QuangNinhFriend ----------------- - Yeu cau Xep Hang 1-1 hang C bac tro len! - AE nop don va 1 luc sau se co nguoi duyet. - Da XH team ai cham chi se bo nhiem Quan Ly' - Nghiem cam cac hanh vi lua dao, rao ban trong team!
10 CFCVN 8342 32 58 51 17 0 20 178/200 Group FB : Facebook.com/groups/CFCVNFO3/ CFCVN - HỘI CĐV CHÍNH THỨC CỦA CHELSEA TẠI VIỆT NAM Yêu cầu: Là Fan Chelsea, Xêp hang sao VANG C trơ lên!!! Ti Le Win > 60% Ae vao Group trên Facebook đê liên hê ADmin
Group FB : Facebook.com/groups/CFCVNFO3/ CFCVN - HỘI CĐV CHÍNH THỨC CỦA CHELSEA TẠI VIỆT NAM Yêu cầu: Là Fan Chelsea, Xêp hang sao VANG C trơ lên!!! Ti Le Win > 60% Ae vao Group trên Facebook đê liên hê ADmin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10