Xếp hạng Tên đội Điểm Thành viên Tổng số thành viên Thông báo  
HT TG CN BC ND X
1