CLB được xếp hạng dựa trên điểm XH 1 vs 1 từng thành viên.

VD như CLB Garena có 1 x Huyền Thoại A, 2 x Thế Giới B, 3 x Bán Chuyên C.
CLB sẽ có (1 x 110 điểm) + (2 x 60 điểm) + (3 x 11 điểm) = 373 điểm

HLV không chơi bất kỳ trận XH nào trong mùa sẽ đóng góp 0 đ cho CLB.

XH CLB sẽ được tạo lại mỗi mùa giải.